Nybörjarkurs i orientering 3.4–29.5.2018

Pris
50,00 €

Deltagarens uppgifter / Osallistujan tiedot

Uppgifterna behövs för kursens organisering och används inte till andra ändamål. Tietoja tarvitaan kurssin järjestelyjä varten eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

För- och efternamn / Etu- ja sukunimi

Endast år! / Vain vuosi!

Ett namn räcker / Yksi nimi riittää

Nummer där föräldrarna kan nås / Numero josta tavoittaa vanhemmat

För kursmeddelanden / Kurssin tiedotusta varten

Övrig info, önskemål etc / Muita tietoja, toiveita ym

Nybörjarkurs

Nybörjarkurs

Orienteringskursen är främst avsedd för 10-14 -åringar. Även familjer med barn i andra åldrar är hjärtligt
välkomna med, men om barnet som deltar i kursen är yngre än 10 år skall barnet ha med sig en vuxen
följeslagare, t ex mamma och/eller pappa.

Kursens pris är 50 euro per deltagande barn. Deltagaravgiften innehåller

  • undervisning
  • karta
  • kartfodral
  • deltagande i US-tävlingarna
  • NÅID-dagen
  • buss till Sibbo US2. 

Observera att separat orienteringsförsäkring inte ingår.